1. anskaffningsvärde

  anskaffningsvärde, kostnaden för en tillgångs anskaffning eller tillverkning.
 2. Fortifikationsförvaltningen

  Fortifikationsförvaltningen, FortF , äldre myndighet inom försvarsmakten som 1948 organiserades för anskaffning och fackmässig förvaltning av försvarets mark, anläggningar (befästningar, flygfält m.m.) och lokaler.
 3. rekvisitör

  rekvisitör, person inom teater och film som i samarbete med scenografen är ansvarig för anskaffning eller tillverkning av möbler och andra inredningsdetaljer i dekoren eller av föremål som hanteras av skådespelarna.
 4. valutaklausul

  valutaklausul, avtalsvillkor som gör det avtalade priset beroende av kursutvecklingen på den avtalade valutan jämfört med en eller flera främmande valutor.
 5. hyttlag

  hyttlag, hyttelag , de bergsmän som ägde andelar i en hytta.
 6. Skandiaplanen

  Skandiaplanen, fördelningsplan mellan de nordiska forskningsbiblioteken för anskaffning av viss utomnordisk litteratur, i första hand vetenskaplig.
 7. amfibieflygplan

  amfibieflygplan, flygplan som kan starta och landa på både land och vatten.
 8. Fortifikationsverket

  Fortifikationsverket, FortV, myndighet som företräder staten som ägare av försvarsfastigheter.
 9. Tygförvaltningsskolan

  Tygförvaltningsskolan, TygS, tidigare militär utbildningsanstalt, inrättad 1942 i Stockholm.
 10. värde

  värde, inom ekonomi det belopp till vilket något kan bytas, köpas eller säljas, ofta liktydigt med marknadspriset (marknadsvärdet).