1. Gripen

  Gripen, med Flygvapnets beteckning JAS 39, stridsflygplan ursprungligen byggt av Industrigruppen JAS AB.
 2. Black Hawk

  Black Hawk, amerikansk tvåmotorig, medeltung helikopter tillverkad av Sikorsky Aircraft Corporation.
 3. företagsekonomi

  företagsekonomi, samlingsnamn för studier av företag med syfte att höja kunskapsnivån om företags förutsättningar och villkor samt deras verksamheter.
 4. artilleri

  artilleri, benämning på tyngre rekylerande eldrörsvapen samt vissa raket- och robotvapen.
 5. Industrigruppen JAS AB

  Industrigruppen JAS AB, IG JAS, Linköping, industriföretag som levererade stridsflygplanet JAS 39 Gripen till det svenska försvaret.
 6. atomvapenfrågan

  atomvapenfrågan, den under 1950- och 1960-talen diskuterade frågan huruvida Sveriges försvar skulle utrustas med atomvapen/kärnvapen.
 7. härordning

  härordning, en av statsmakterna fastställd plan för härens (lantförsvarets, arméns) organisation och utveckling under viss tidsperiod.
 8. elektronikindustri

  elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.
 9. redovisning

  redovisning, det att redovisa; metod för att informera om en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden.
 10. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.