1. flygvapnet

  flygvapnet, FV, försvarsgren inom myndigheten Försvarsmakten.

 2. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 3. Försvarsmakten

  Försvarsmakten, före 1975 Krigsmakten, den myndighet som ansvarar för Sveriges militära försvar.
 4. intendentur

  intendentu´r subst. ~en ~er ORDLED: in-tend-ent-ur-en
  Svensk ordbok
 5. tillsynslärare

  till`synslärare subst. ~n äv. tillsynslärarn, plur. ~, best. plur. tillsynslärarna ORDLED: till-syns--lär-ar-en
  Svensk ordbok
 6. tygtjänst

  ty`gtjänst subst. ~en ORDLED: tyg--tjänst-en
  Svensk ordbok
 7. nyanskaffning

  ny`anskaffning subst. ~en ~ar ORDLED: ny--an-skaff-ning-en
  Svensk ordbok
 8. AV-central

  AV-central [a`ve- långt e] subst. ~en ~er ORDLED: AV--centr-al-en
  Svensk ordbok
 9. heminredning

  hem`inredning subst. ~en ~ar ORDLED: hem--in-red-ning-en
  Svensk ordbok
 10. förvärv

  förvär´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-värv-et
  Svensk ordbok