1. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 2. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.

 3. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.

 4. slöjdinstruktör

  slöjdinstruktör, en bland slöjdare verksam rådgivare.
 5. acta diurna

  acta diurna, romersk ”dagstidning”, initierad av Caesar 59 f.Kr. och nämnd ännu på 200-talet e.Kr.
 6. Sandro Key-Åberg

  Key-Åberg, Sandro, 1922–91, författare; jämför släktartikel Key.
 7. mensalhemman

  mensalhemman, hemman som under medeltiden jämte prästgården anslogs till sockenprästens underhåll.
 8. biskopsbord

  biskopsbord, latin mensa episcopalis, kameral term för den kyrkliga förmögenhet, i synnerhet fastigheter, som under medeltiden anslogs till en biskops underhåll.
 9. Jan Eivind Myhre

  Myhre, Jan Eivind, född 1947, norsk historiker, professor vid universitetet i Trondheim 1994–96, i Oslo sedan 1996.
 10. Saul Bass

  Bass, Saul, 1920–96, amerikansk animatör och filmregissör.