1. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 2. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.

 3. Siegfried Sassoon

  Sassoon, Siegfried, 1886–1967, brittisk författare.
 4. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.

 5. slöjdinstruktör

  slöjdinstruktör, en bland slöjdare verksam rådgivare.
 6. Försvarsmakten

  Försvarsmakten, före 1975 Krigsmakten, den myndighet som ansvarar för Sveriges militära försvar.
 7. mensalhemman

  mensalhemman, hemman som under medeltiden jämte prästgården anslogs till sockenprästens underhåll.
 8. biskopsbord

  biskopsbord, latin mensa episcopalis, kameral term för den kyrkliga förmögenhet, i synnerhet fastigheter, som under medeltiden anslogs till en biskops underhåll.
 9. acta diurna

  acta diurna, romersk ”dagstidning”, initierad av Caesar 59 f.Kr. och nämnd ännu på 200-talet e.Kr.
 10. brevkarta

  brevkarta, en följehandling på vilket varje brev förtecknades och som användes från tiden för Postverkets tillkomst 1636 fram till 1855, då frimärken infördes.