1. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

 2. fälttelefon

  fälttelefon, telefonapparat bl.a. för militära ändamål.
 3. luftförsvarsförband

  luftförsvarsförband, militära förband med uppgift inom luftförsvaret.
 4. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.
 5. ISDN

  ISDN, integrated services digital network, världsstandard för det allmänna telefonnätet.
 6. association

  association, förbindelse, anknytning, sammanslutning.
 7. biavtal

  biavtal, ett avtal som ansluter sig till ett huvudavtal, t.ex. en betalningsgaranti eller en borgen för förpliktelse enligt ett avtal.
 8. lagergång

  lagergång, skivformig magmatisk bergartskropp (intrusion) vars begränsningsytor ansluter till sidobergartens lagrings- eller skiffrighetsytor.
 9. elpanna

  elpanna är en värmepanna som värms med el men är ansluten till ett vattenburet värmesystem.
 10. USB

  USB, universal serial bus, enhet hos en dator för att ansluta externa enheter.