1. släpringad asynkronmotor

  släpringad asynkronmotor, inom elektrotekniken en asynkronmotor vars rotorlindningar via släpringar och borstar kan anslutas till yttre strömkretsar.
 2. anslutbarhet

  anslutbarhet, engelska connectivity, en elektronisk enhets eller programvaras möjlighet att anslutas till eller samverka med andra enheter eller programvaror.

 3. axeltapp

  axeltapp, en (vanligen kort) axelända till vilken kan anslutas andra maskinelement, t.ex. lager och kopplingar.
 4. synkronur

  synkronur, urverk som drivs av en synkronmotor.
 5. voltmeter

  voltmeter är ett elektriskt mätinstrument som man mäter elektrisk spänning med.
 6. balloptikonapparat

  balloptikonapparat, benämning på en typ av projektor (episkop) som projicerar påsiktsbilder (bilder som inte är genomskinliga).
 7. ingång

  ingång, inom elektrotekniken terminal eller anslutning på en elektrisk eller elektronisk krets där ledningen med insignalen ansluts till kretsen.
 8. georgism

  georgism, tankeriktning som ansluter sig till Henry Georges politiska idéer, varav den viktigaste är att ersätta alla skatter med en enhetsskatt på mark.
 9. oblat

  oblat, lekman som är ansluten till ett kloster och delvis följer dess regel (jämför tertiärer).
 10. stjärtspole

  stjärtspole, bakersta delen av fiskkroppen till vilken stjärtfenan ansluter.