1. Ålandstidningen

  Ålandstidningen, åländsk borgerlig partipolitiskt oberoende sexdagarstidning, grundad i Mariehamn 1891 av Julius Sundblom.
 2. konstantenn

  konstantenn, konstlast , elektrisk krets som ansluts till en sändares utgång för att möjliggöra mätningar utan att signaler sänds ut.
 3. IUGG

  IUGG, International Union of Geodesy and Geophysics , organisation som grundades 1923 för att koordinera och främja den globala utvecklingen inom geodesi och geofysik.
 4. specialstraffrätt

  specialstraffrätt, samlingsbenämning på den del av straffrätten som regleras i annan lag utanför själva brottsbalken eller därtill anslutande författningar.
 5. kronverk

  kronverk, del av fästning, s.k. utanverk, anlagd för att skapa djup i försvaret.
 6. hängande dal

  hängande dal, bidal som ansluter till en större och djupare huvuddal högt upp på dennas sida.
 7. datorsystem

  datorsystem, dator(er) med ansluten maskinvara, se dator.
 8. skönskrivare

  skönskrivare, till dator ansluten utskriftsenhet som producerar text med samma kvalitet som en skrivmaskin och oftast med samma teknik, t.ex. utbytbar skrivkula, typhjul eller fontminne.
 9. irreguljär trupp

  irreguljär trupp, militär styrka som inte tillhör en stats ordinarie krigsorganisation men som i krig ansluts till eller uppträder tillsammans med denna såsom partisaner och folkuppbåd.
 10. databehandlingssystem

  databehandlingssystem, datasystem, utrustning ( maskinvara i form av datorer), metoder ( programvara för datorer) samt eventuell organisation inrättad för databehandling.