1. ISDN

  ISDN, integrated services digital network, världsstandard för det allmänna telefonnätet.
 2. association

  association, förbindelse, anknytning, sammanslutning.
 3. biavtal

  biavtal, ett avtal som ansluter sig till ett huvudavtal, t.ex. en betalningsgaranti eller en borgen för förpliktelse enligt ett avtal.
 4. lagergång

  lagergång, skivformig magmatisk bergartskropp (intrusion) vars begränsningsytor ansluter till sidobergartens lagrings- eller skiffrighetsytor.
 5. ubåtsklocka

  ubåtsklocka, ubåtsräddningsklocka , dykarklocka som från ett ubåtsbärgningsfartyg kan firas ned och anslutas till en ubåts utstigningsslussar.
 6. elpanna

  elpanna är en värmepanna som värms med el men är ansluten till ett vattenburet värmesystem.
 7. ingång

  ingång, inom elektrotekniken terminal eller anslutning på en elektrisk eller elektronisk krets där ledningen med insignalen ansluts till kretsen.
 8. georgism

  georgism, tankeriktning som ansluter sig till Henry Georges politiska idéer, varav den viktigaste är att ersätta alla skatter med en enhetsskatt på mark.
 9. slangkoppling

  slangkoppling, förbindningselement som pressas eller skruvas fast i en slangs ändar och som är utformat så att det kan koppla ihop slangar eller anslutas till rörkopplingar.
 10. oblat

  oblat, lekman som är ansluten till ett kloster och delvis följer dess regel (jämför tertiärer).