1. stjärtspole

  stjärtspole, bakersta delen av fiskkroppen till vilken stjärtfenan ansluter.
 2. avgasport

  avgasport, den kanal som leder avgaser från en motors förbränningsrum genom cylinderhuvudet.
 3. adhesionskontrakt

  adhesionskontrakt, i förväg upprättade avtalsvillkor som man inte får möjlighet att förhandla om utan måste ansluta sig till, t.ex. avtalsvillkor för parkering av fordon eller för befordran av gods eller personer.
 4. dekoder

  dekoder, apparat, ansluten till eller inbyggd i en satellit-TV-mottagare, vilken möjliggör mottagning av kodade satellitkanaler.
 5. länsjaktvårdsförening

  länsjaktvårdsförening, ideell förening av enskilda medlemmar och lokala jaktvårdsorganisationer.
 6. online

  online sägs inom datortekniken en enhet vara som är ansluten till ett datornätverk eller datorsystem.
 7. unit-linked-försäkring

  unit-linked-försäkring, detsamma som fondförsäkring.
 8. deltakoppling

  deltakoppling, Δ-koppling, detsamma som triangelkoppling, ett sätt att ansluta elektriska apparater till trefas växelström.
 9. hem och skola-förening

  hem och skola-förening, förening som verkar för samarbete mellan hemmet och skolan och som är ansluten till Riksförbundet Hem och Skola.
 10. association

  association, sammanslutning, i geologin: en grupp magmatiska bergarter som uppträder tillsammans i naturen.