1. släpringad asynkronmotor

  släpringad asynkronmotor, inom elektrotekniken en asynkronmotor vars rotorlindningar via släpringar och borstar kan anslutas till yttre strömkretsar.
 2. anslutbarhet

  anslutbarhet, engelska connectivity, en elektronisk enhets eller programvaras möjlighet att anslutas till eller samverka med andra enheter eller programvaror.

 3. USB

  USB, universal serial bus, enhet hos en dator för att ansluta externa enheter.
 4. konstantenn

  konstantenn, konstlast , elektrisk krets som ansluts till en sändares utgång för att möjliggöra mätningar utan att signaler sänds ut.
 5. IUGG

  IUGG, International Union of Geodesy and Geophysics , organisation som grundades 1923 för att koordinera och främja den globala utvecklingen inom geodesi och geofysik.
 6. specialstraffrätt

  specialstraffrätt, samlingsbenämning på den del av straffrätten som regleras i annan lag utanför själva brottsbalken eller därtill anslutande författningar.
 7. fälttelefon

  fälttelefon, telefonapparat bl.a. för militära ändamål.
 8. kronverk

  kronverk, del av fästning, s.k. utanverk, anlagd för att skapa djup i försvaret.
 9. hängande dal

  hängande dal, bidal som ansluter till en större och djupare huvuddal högt upp på dennas sida.
 10. datorsystem

  datorsystem, dator(er) med ansluten maskinvara, se dator.