1. skönskrivare

  skönskrivare, till dator ansluten utskriftsenhet som producerar text med samma kvalitet som en skrivmaskin och oftast med samma teknik, t.ex. utbytbar skrivkula, typhjul eller fontminne.
 2. irreguljär trupp

  irreguljär trupp, militär styrka som inte tillhör en stats ordinarie krigsorganisation men som i krig ansluts till eller uppträder tillsammans med denna såsom partisaner och folkuppbåd.
 3. databehandlingssystem

  databehandlingssystem, datasystem, utrustning ( maskinvara i form av datorer), metoder ( programvara för datorer) samt eventuell organisation inrättad för databehandling.
 4. IP-nummer

  IP-nummer, IP-adress, identifikationsnummer som är unikt för varje dator som är ansluten till internet.

 5. New York State Barge Canal

  New York State Barge Canal, kanalsystem i delstaten New York i USA, som förbinder Hudsonfloden med Stora sjöarna och Champlainsjön.
 6. adjunktion

  adjunktion, införlivande av någon medbeslutande ledamot.
 7. World Tourism Organization

  World Tourism Organization, WTO, FN-ansluten kunskapsorganisation inom turism, ursprungligen bildad 1949 som samarbetsorgan för alla världens nationella turistorganisationer.
 8. ässja

  ässja, öppen härd som tidigare användes i smedjor för upphettning av järn- och andra metallämnen för vidare bearbetning.
 9. ursulinnor

  ursulinnor, ursuliner, romersk-katolsk kvinnlig orden, grundad i Brescia 1535 av den heliga Angela Merici (1474–1540) och senare ansluten till Augustinregeln.
 10. vattenhäst

  vattenhäst, svängbar kran för att ge vatten till ånglok.