1. med

  2med adv.
  Svensk ordbok
 2. biträda

  bi`träda verb biträdde biträtt, pres. biträder ORDLED: bi--träd-er SUBST.: biträdande; biträde (till 1)
  Svensk ordbok
 3. jude

  ju`de subst. ~n judar ORDLED: jud-en
  Svensk ordbok
 4. falla in

  falla in´ verb föll fallit, pres. faller ORDLED: fall-er SUBST.: infallande (till 1 och 2); infall (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 5. koppla

  koppla [kåp`-] verb ~de ~t ORDLED: koppl-ar SUBST.: kopplande, koppling
  Svensk ordbok
 6. borgare

  borgare [bår`jare] subst. ~n äv. borgarn, plur. ~, best. plur. borgarna ORDLED: borg-ar-en
  Svensk ordbok