1. anställa

  an`ställa verb anställde anställt, pres. anställer ORDLED: an--ställ-er SUBST.: anställande, anställning
  Svensk ordbok
 2. libation

  libation, detsamma som dryckesoffer; även dryckeslag, fyllkalas.
 3. introduktions- och lönebidrag

  introduktions- och lönebidrag, statligt bidrag för att anställa personer med handikapp, 1984–91 benämning på bidrag till anställning med lönebidrag.
 4. markvärdinna

  markvärdinna, person som har till uppgift att hjälpa flygpassagerare till rätta på flygplatser, bl.a. med incheckning.
 5. utbildningsvikariat

  utbildningsvikariat, arbetsmarknadspolitisk åtgärd 1991–97 som innebar att arbetsgivare kunde få bidrag för att anställa arbetslösa som vikarier när ordinarie arbetstagare genomgick utbildning.
 6. nyfriskjobb

  nyfriskjobb, särskilt nystartsjobb, arbetsmarknadspolitisk insats som infördes 2008 i syfte att underlätta för långtidssjukskrivna och förtidspensionerade att komma tillbaka till arbetslivet.
 7. belastningsregister

  belastningsregister är ett register med information om personer som dömts för brott och om de brott de har begått.
 8. forskarassistent

  forskarassistent, en med forskningsskyldighet förenad lärartjänst vid högskolan, avsedd för yngre forskare.
 9. kyrkoherde

  kyrkoherde är en präst i Svenska kyrkan som är arbetsledare för ett pastorat, alltså ett geografiskt område runt några kyrkor.
 10. objektanställning

  objektanställning, anställningsform där arbetare anställs för den tid som behövs för att färdigställa visst byggnadsobjekt e.d. Eftersom anställningsformen varit den inom byggnadsbranschen hävdvunna godtogs den som ett undantag från huvudregeln om tillsvidareanställning då lagstiftning om anställningsskydd infördes 1974.