1. företagsdemokrati

  företagsdemokrati, de anställdas inflytande och medbestämmanderätt i det företag där de arbetar.

 2. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 3. page

  page, ursprungligen en minderårig tjänare hos en förnäm herre, senare en ung ädling som i fostrande syfte tjänade vid ett furstehov (hovsven) eller hos en adelsfamilj.
 4. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 5. Okuns lag

  Okuns lag, det av Arthur M. Okun i början av 1960-talet dokumenterade kortsiktiga sambandet mellan arbetslöshetsnivå och real bruttonationalprodukt (BNP).
 6. flyttningsbidrag

  flyttningsbidrag, ett sedan 1950-talet flitigt använt instrument i den svenska arbetsmarknadspolitiken.
 7. hemtjänst

  hemtjänst, social hemhjälp, en form av bistånd som åligger kommunerna enligt socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 4, paragraf 1.
 8. Amaltheaattentatet

  Amaltheaattentatet, bombattentat, utfört av tre ungsocialister i Malmö hamn natten mellan 11 och 12 juli 1908 mot brittiska strejkbrytare ombord på logementsfartyget Amalthea.
 9. anställningsstöd

  anställningsstöd, arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att stimulera arbetsgivare att anställa personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete.
 10. överläkare

  överläkare, ursprungligen benämning på den medicinskt ansvarige läkaren (klinikchefen) vid en klinik.