1. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 2. könskvotering

  könskvotering är ett sätt att få en jämnare fördelning mellan män och kvinnor.
 3. Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen, eller Af, är en statlig myndighet som hjälper arbetslösa att hitta jobb.
 4. belastningsregister

  belastningsregister är ett register med information om personer som dömts för brott och om de brott de har begått.
 5. kyrkoherde

  kyrkoherde är en präst i Svenska kyrkan som är arbetsledare för ett pastorat, alltså ett geografiskt område runt några kyrkor.
 6. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, eller Socialdemokraterna, är ett politiskt parti i Sverige.