1. anstaltsvård

  anstaltsvård, tidigare allmän benämning på behandling i särskilda hus, dvs. anstalter (jämför anstalt).
 2. anstaltsvård

  an`staltsvård subst. ~en ORDLED: an-stalts--vård-en
  Svensk ordbok
 3. frivård

  frivård, den del av kriminalvården som inte är anstaltsvård.
 4. Arne H Lindgren

  Lindgren, Arne Harald, 1922–91, författare.
 5. institutionsvård

  institutionsvård, vård på institution (anstalt) i motsats till hemsjukvård, hemtjänst eller familjevård.
 6. Gustav Jonsson

  Jonsson, Gustav, 1907–94, barnpsykiater, grundare av Barnbyn Skå 1947 (”Skå-Gustav”) och verksam där till mitten av 1970-talet, professors namn 1983.
 7. omsorg

  omsorg, i samband med lagstiftning i slutet av 1960-talet term för samhällets särskilda insatser till stöd för personer med begåvningsmässiga funktionshinder (utvecklingsstörning).
 8. fattigvård

  fattigvård, äldre benämning på behovsprövad hjälp från offentliga organ till fattiga människor.
 9. kriminalvård

  krimina`lvård subst. ~en ORDLED: krim-in-al--vård-en
  Svensk ordbok
 10. anstalt

  an`stalt subst. ~en ~er ORDLED: an--stalt-en
  Svensk ordbok