1. anstifta

  an`stifta verb ~de ~t ORDLED: an--stift-ar SUBST.: anstiftande; anstiftan
  Svensk ordbok
 2. anstiftelse

  an`stiftelse subst. ~n ORDLED: an--stift-els-en
  Svensk ordbok
 3. anstiftare

  an`stiftare subst. ~n äv. anstiftarn, plur. ~, best. plur. anstiftarna ORDLED: an--stift-ar-en
  Svensk ordbok
 4. medelbart gärningsmannaskap

  medelbart gärningsmannaskap, tidigare benämning på när en anstiftare av brott bedömdes som gärningsman.
 5. främjande av brott

  främjande av brott, medverkan till kriminaliserad gärning.
 6. Aristagoras

  Aristagoras (grekiska Aristagoras), 400-talet f.Kr., tyrann i Miletos som anstiftade ett persiskt angrepp på Naxos men bytte ståndpunkt och underblåste de joniska städernas revolt 499 f.Kr., vilken blev den tändande gnistan till perserkrigen.
 7. upplopp

  upplopp, brott som innebär att en folksamling stör allmän ordning och visar uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot en myndighet för att framtvinga eller hindra viss åtgärd och inte skingrar sig på myndighets befallning.
 8. ensamansvar

  ensamansvar förekommer främst inom massmedierätten och innebär att en bestämd person i tryckfrihetsförordningen (TF) utpekas som ensam ansvarig för brott mot lagen, t.ex. ansvarige utgivaren för en tidning eller den programansvarige för ett radio- eller TV-program.
 9. Jack Ruby

  Ruby, Jack, 1911–67, amerikansk barägare.
 10. auktorisation

  auktorisation, tillstånd, bemyndigande eller legitimation att utöva ett visst yrke eller bedriva en viss typ av näringsverksamhet.