1. ansvarsförsäkring

  ansvarsförsäkring, ansvarighetsförsäkring, drulleförsäkring, skadeförsäkring som skyddar försäkringstagaren (fysisk eller juridisk person) när skadeståndskrav riktas mot honom.
 2. ansvarsförsäkring

  an`svarsförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: an-svars--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 3. ansvarsförsäkring mot förmögenhetsförlust

  ansvarsförsäkring mot förmögenhetsförlust, särskild skadeförsäkring som tecknas av vissa yrkesutövare, t.ex. fastighetsmäklare.
 4. camping

  camping, övernattning utomhus under tillfälligt tak, i tält, bivack, husvagn eller liknande under rekreationsresor.

 5. drulleförsäkring

  drulleförsäkring, vardaglig benämning på ansvarsförsäkring.
 6. ansvarighetsförsäkring

  ansvarighetsförsäkring, annat ord för ansvarsförsäkring.
 7. skadestånd

  skadestånd, ersättning i pengar för skada som tillfogats annan genom en handling eller ett förhållande som man på något sätt ansvarar för – i avtalsförhållanden vanligen ett kontraktsbrott.
 8. P&I-försäkring

  P&I-försäkring, ansvarsförsäkring, se protection and indemnity insurance.
 9. båtförsäkring

  båtförsäkring, försäkring av fritidsbåt som kan omfatta t.ex. sakförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.
 10. byggherreansvar

  byggherreansvar, byggherrens ansvar för skada på grannfastighet.