1. byggherreansvar

  byggherreansvar, byggherrens ansvar för skada på grannfastighet.
 2. flygförsäkring

  flygförsäkring, försäkring som kan omfatta kaskoförsäkring, ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring för besättning och passagerare (sittplatsförsäkring) samt maskinförsäkring.
 3. försäkringsplikt

  försäkringsplikt, lagstadgad skyldighet att teckna försäkring av visst slag, såsom trafikförsäkring för ägare av motordrivet fordon, olika slag av ansvarsförsäkring, t.ex. för fastighets- och försäkringsmäklare, samt arbetsskadeförsäkring.
 4. protection and indemnity insurance

  protection and indemnity insurance, P&I-försäkring, redareansvarsförsäkring, ansvarsförsäkring som kompletterar sjökaskoförsäkringen och som skyddar redare (i dennes egenskap av ägare eller förhyrare av ett visst fartyg) vid krav från tredje man på ersättning för sådana skador och utgifter som uppkommit i samband med driften av det fartyg som försäkringen avser.
 5. försäkringsrörelse

  försäkringsrörelse, försäkringsbolag som bedriver affärsverksamhet med bl.a. försäkringar.
 6. camping

  camping, övernattning utomhus under tillfälligt tak, i tält, bivack, husvagn eller liknande under rekreationsresor.