1. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 2. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.
 3. Trier

  Trier, stad i Moseldalen, 15 km öster om gränsen till Luxemburg i delstaten Rheinland–Pfalz, västra Tyskland; 107 200 invånare (2014).
 4. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 5. bekräftelse

  bekräftelse, juridisk term; erkännande av något som tidigare avtalats, t.ex. ett avtal som slutits vid muntliga förhandlingar eller att man antagit ett anbud på vissa villkor.
 6. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.
 7. Lidköping vid Vänern

  Lidköping vid Vänern, namn på den egna kommunen som antagits av Lidköpings kommun för att undgå förväxling med Linköping.
 8. personförsäkring

  personförsäkring, försäkring där försäkringsgivarens åtaganden är knutna till en eller flera personers liv, hälsa, ålder eller arbetsförmåga.
 9. Amrī Nāl-kulturen

  Amrī Nāl-kulturen, ca 3000–ca 2500 f.Kr., föregångare till Induskulturen, benämnd efter de arkeologiska orterna Amri i Sind och Nal i Baluchistan i Pakistan.
 10. illyriska

  illyriska, indoeuropeiskt språk, som har fått sin benämning efter det gamla Illyrien, dvs. nordvästra Balkanhalvön.