1. beignet

  beignet kallas sedan 1200-talet en bit kött, fisk eller frukt som doppats i frityrsmet och kokats i het olja.
 2. konstituerande nationalförsamlingen

  konstituerande nationalförsamlingen, benämning på den grundlagstiftande församlingen under franska revolutionen.
 3. Jedwabne

  Jedwabne, stad i östra Polen.
 4. fångenskapsbreven

  fångenskapsbreven, fyra av Paulus brev i Nya Testamentet – Efesierbrevet, Kolosserbrevet, Filipperbrevet och Filemonbrevet – skrivna när författaren satt fängslad.
 5. penutiska språk

  penutiska språk, en grupp språk i västra Nordamerika och Mellanamerika, vilka antagits men inte bevisats vara besläktade.
 6. treudd

  treudd, inom arkeologin benämning på tresidig stensättning med markerat insvängda sidor.
 7. act

  act, anglosaxisk statsrättslig term.
 8. Grimstens härad

  Grimstens härad, beläget i västra Närke mellan Närkeslätten i öster och Tiveden i väster.
 9. Anton von Schrötter

  Schrötter, Anton von, 1802–75, österrikisk kemist, professor i Graz 1830–43 och i Wien 1843–68, därefter direktör för myntverket i Wien.
 10. RDS

  RDS, radiodatasystemet, system för överföring via FM-nätet av digital information till rätt utrustade radiomottagare.