1. Kontinentalkongressen

  Kontinentalkongressen (engelska Continental Congress), efter 1781 även kallad Konfederationskongressen, benämning på den församling av delegater som första gången samlades 1774 för att skapa en enad front bland de brittiska kolonierna i Nordamerika vid konflikterna med moderlandet.
 2. hundare

  hundare, hund, förvaltnings- och rättsområde i landskapen i Svealand före mitten av 1300-talet.
 3. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 4. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag, den lag som antogs på riksdagen 1734, stadfästes av kungen 23 januari 1736 och trädde i kraft 1 september 1736.
 5. afroasiatiska språk

  afroasiatiska språk, språkfamilj som omfattar ca 250 språk med sammanlagt över 200 miljoner talare; huvudsakligt utbredningsområde är Mellanöstern samt Afrika norr om ekvatorn.
 6. världsarv

  världsarv är platser, byggnader, naturområden med mera som är viktiga för hela mänskligheten och som ska skyddas så att de inte förstörs.
 7. kvastfeniga fiskar

  kvastfeniga fiskar, kvastfeningar, Crossopterygii, underklass benfiskar omfattande ordningen tofsstjärtfiskar samt den utdöda ordningen koanfiskar.
 8. internationella fonetiska alfabetet

  internationella fonetiska alfabetet, IPA, det system för fonetisk skrift som har antagits av IPA (International Phonetic Association).
 9. emigration

  emigration, utvandring.
 10. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.