1. lusitaner

  lusitaner, iberiskt folk som före den romerska erövringen av nuvarande Portugal var bosatt främst kring Tajos nedre lopp.
 2. Glasinac

  Glasinac , område nära Sarajevo i Bosnien med mer än 20 000 gravhögar från den äldre bronsåldern till den förromerska järnåldern, ca 1500–200 f.Kr.
 3. Schola Cantorum

  Schola Cantorum (lat., ’sångarskola’), sånggrupp för utförande av liturgisk musik vid påvens hov, möjligen med rötter i Gregorius I:s tid (ca 600).
 4. suspensivt veto

  suspensivt veto, tidsbegränsat förbud mot att ett beslut genomförs.
 5. iriserande glas

  iriserande glas, glas som skimrar i regnbågens färger.
 6. Galissard de Marignac

  Marignac, Jean Charles Galissard de, 1817–94, schweizisk kemist, professor i kemi 1841–78 och i mineralogi 1845–78 vid Académie de Genève (från 1873 universitet).
 7. jämställdhetsintegrering

  jämställdhetsintegrering, gender mainstreaming, jämtegrering, strategi som innebär integrering av ett jämställdhetsperspektiv.
 8. Baldisholtapeten

  Baldisholtapeten, bildvävnad i hautelisse-teknik, 200 cm × 120 cm, från Baldishols kyrka i sydöstra Norge (nu i Kunstindustrimuseet, Oslo).
 9. arbetararistokrati

  arbetararistokrati, benämning på en särskilt gynnad del av arbetarklassen, som på grund av sin trygga position uppger varje strävan att omvandla samhället i socialistisk riktning.
 10. anstaltsuppfostran

  anstaltsuppfostran, tidigare vanlig beteckning för undervisning, utbildning och uppfostran vid institution, avskild från hemmet och det reguljära skolväsendet.