1. Demosthenes

  Demosthenes, född 384 f.Kr., död 12 oktober 322 f.Kr., athensk vältalare och statsman.
 2. ACE-hämmare

  ACE-hämmare, grupp läkemedel som hämmar renin–angiotensin–aldosteronsystemet genom att specifikt blockera aktiviteten av enzymet ACE (angiotensin converting enzyme).
 3. agonist

  agonist, muskel som samarbetar med andra muskler för att åstadkomma en viss rörelse eller hållning.
 4. opioider

  opioider, samlingsbenämning på substanser med morfinliknande verkningsmekanism.

 5. Johan Henric Kellgren

  Kellgren, Johan Henric, född 1 december 1751, död 20 april 1795, diktare, kritiker, tidningsman.
 6. Mario

  Mario, datorspelsfigur i form av en italiensk rörmokare, lanserad av företaget Nintendo i spelet ”Donkey Kong” 1981.
 7. ghrelin

  ghrelin, peptidhormon (sträng av 28 aminosyror) som bildas av vissa celler i magsäckens slemhinna och som framkallar hungerupplevelse (orexigen effekt).
 8. trombocythämmare

  trombocythämmare, läkemedel som minskar aktiverade trombocyters bindning till varandra (sammanklumpning, aggregation), ofta också deras förmåga att häfta fast vid skadad vävnad (adhesion).
 9. färgperception

  färgperception, färgupplevelse, vår upplevelse av det vi kallar färg.
 10. Robert A. Dahl

  Dahl, Robert Allan, 1915–2014, amerikansk statsvetenskapsman, professor vid Yale University 1964–86.