1. färgperception

  färgperception, färgupplevelse, vår upplevelse av det vi kallar färg.
 2. atropin

  atropin, (±)hyoscyamin, färglöst kristallint ämne (en alkaloid) som utvinns genom extraktion av (–)hyoscyamin från växten belladonna ( Atropa bella-donna) och efterföljande racemisering.
 3. kumarinderivat

  kumarinderivat, ämnen som till sin struktur delvis liknar K-vitamin och därför kan motverka dettas effekt.
 4. synergist

  synergist, en muskel som samverkar med andra muskler i en viss rörelse.
 5. H2-receptorblockerare

  H2-receptorblockerare, H2-antagonister, läkemedel som verkar genom att blockera H 2-receptorer (se H-receptorer) för histamin.
 6. Martin Luther

  Luther, Martin, 1896–1945, tysk politiker (nazist), chef för den tyska avdelningen vid utrikesdepartementet 1940–43.
 7. H1-antagonist

  H1-antagonist, detsamma som H 1-re­cep­tor­blockerare.
 8. H2-antagonist

  H2-antagonist, detsamma som H 2-re­cep­tor­blockerare.
 9. fosterskadande substanser.

  fosterskadande substanser. Ända sedan katastrofen med sömnmedlet talidomid (Neurosedyn) i början av 1960-talet har uppmärksamheten riktats mot möjliga fosterskadande egenskaper hos läkemedel och andra substanser, ibland benämnda miljögifter (såväl i arbetsmiljön som i den yttre miljön).
 10. H-receptorer

  H-receptorer, histaminreceptorer, cellulära mottagare för signalsubstansen histamin.