1. Darth Vader

  Darth Vader, egentligen Anakin Skywalker, rollgestalt i George Lucas science fiction-filmserie ”Star Wars” (1977–2005).
 2. orexin

  orexin, hypokretin, neuropeptider som bildas i hjärnans hypotalamus samt i vissa celler i tunntarmens slemhinna.
 3. angiotensin II-antagonister

  angiotensin II-antagonister, angiotensin II-receptorblockerare ( ARB), grupp läkemedel som blockerar cellreceptorer (AT 1-receptorer) för peptiden angiotensin  II och därmed reducerar dennas blodtryckshöjande och kärlsammandragande verkan.
 4. tänder

  tänder, hos ryggradsdjur inklusive människa organ i munhålan vilka används för att fånga byten och/eller för att sönderdela föda, ibland även för försvar.
 5. H-receptorer

  H-receptorer, histaminreceptorer, cellulära mottagare för signalsubstansen histamin.
 6. naloxon

  naloxon, en antagonist till morfin och andra opioider, det vill säga en substans som kan hindra dessa ämnens effekter genom att blockera deras receptorer.

 7. pulmonell hypertension

  pulmonell hypertension, pulmonell arteriell hypertension, PAH, förhöjt blodtryck i lilla kretsloppet, lungkretsloppet (jämför blodomlopp).

 8. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 9. buprenorfin

  buprenorfin, läkemedel tillhörande gruppen semisyntetiska opioider.

 10. cannabis

  cannabis, cannabispreparat, samlingsnamn för de beredningar som utvinns ur indisk hampa (Cannabis sativa subspecies indica).