1. Cozaar

  Cozaar ®, handelsnamn på losartan, ett läkemedel med blodtryckssänkande verkan, se angiotensin II-antagonister.
 2. H1-receptorblockerare

  H1-receptorblockerare, H1-antagonist, läkemedel som blockerar H 1-receptorer (se H-receptorer) för histamin.
 3. ideomotorisk

  ideomotorisk, term som används om processer där en tanke eller föreställning omedvetet åtföljs av en muskelrörelse.
 4. losartan

  losartan, läkemedel som motverkar förhöjt blodtryck genom att blockera blodkärlens receptorer för angiotensin  II, som är kroppens kraftigast blodtryckshöjande hormon, se angiotensin II-antagonister.
 5. rimonabant

  rimonabant, läkemedel som är en syntetisk analog till cannabinoider och som fungerar som antagonist vid cannabinoidreceptor typ 1 (CB1) (se cannabis).
 6. agutiprotein

  agutiprotein, signalprotein som stimulerar bildningen av feomelanin, den gulröda formen av melanin, och därigenom inverkar på pälsfärgen hos agutier och flera andra djurarter.
 7. Budd Boetticher

  Boetticher, Oscar ( Budd), 1916–2001, amerikansk filmregissör.
 8. aptitnedsättande medel

  aptitnedsättande medel, substanser som hämmar aptit och hunger genom att påverka hjärnans hunger/mättnadscentrum eller de signaler som avges från detta.
 9. bettavstödning

  bettavstödning, odontologisk term som anger hur över- och underkäkens tänder passar ihop och balanserar underkäken då man biter ihop.
 10. agutirelaterat protein

  agutirelaterat protein, AgRP, signalprotein som har stor strukturell likhet med agutiprotein och som verkar främst som antagonist till melanocytstimulerande hormon (alfa-MSH) vid melanokortinreceptor 4 (MC4) på nervceller i hjärnans hypotalamus.