1. antagonist

  antagonist, muskel som verkar i motsatt riktning mot en annan muskel.
 2. antagonist

  antagonist, motståndare, fiende, person i motsättning till annan person; något som verkar i motsatt riktning eller på motsatt sätt mot något annat.
 3. antagonist

  antagonist, substans, t.ex. läkemedel, som binds till en receptor på en cell och därigenom hindrar andra, normalt förekommande substanser (agonister) från att stimulera receptorn att aktivera cellen.
 4. skelettmuskulatur

  skelettmuskulatur, sammanfattande benämning på muskulaturen i människokroppens rörelseapparat (och motsvarande muskler hos andra ryggradsdjur).
 5. antagonist

  antagonist, tand som vid sammanbitning möter en tand i motsatt käke så att det blir kontakt.
 6. melatonin

  melatonin, ett hormon, en amin som bildas från serotonin, huvudsakligen i tallkottkörteln, och avges till blodet.
 7. angiotensin II-antagonister

  angiotensin II-antagonister, angiotensin II-receptorblockerare ( ARB), grupp läkemedel som blockerar cellreceptorer (AT 1-receptorer) för peptiden angiotensin  II och därmed reducerar dennas blodtryckshöjande och kärlsammandragande verkan.
 8. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 9. interleukiner

  interleukiner, samlingsterm för en grupp proteiner som produceras vid immunisering eller infektion och som har till huvudfunktion att påverka immunsystemet i oftast förstärkande riktning.
 10. adrenerga receptorer

  adrenerga receptorer, komplexa proteiner som finns på utsidan av cellmembranet hos många celler; jämför receptor.