1. H2-receptorblockerare

  H2-receptorblockerare, H2-antagonister, läkemedel som verkar genom att blockera H 2-receptorer (se H-receptorer) för histamin.
 2. aptitnedsättande medel

  aptitnedsättande medel, substanser som hämmar aptit och hunger genom att påverka hjärnans hunger/mättnadscentrum eller de signaler som avges från detta.
 3. H1-antagonist

  H1-antagonist, detsamma som H 1-re­cep­tor­blockerare.
 4. H-receptorer

  H-receptorer, histaminreceptorer, cellulära mottagare för signalsubstansen histamin.
 5. buprenorfin

  buprenorfin, läkemedel tillhörande gruppen semisyntetiska opioider.

 6. kumarinderivat

  kumarinderivat, ämnen som till sin struktur delvis liknar K-vitamin och därför kan motverka dettas effekt.
 7. kärlvidgande medel

  kärlvidgande medel, läkemedel som via olika mekanismer kan minska spänningen i blodkärl och därigenom tillåta dessa att vidgas och därigenom åstadkomma utvidgning (vasodilatation).
 8. H1-receptorblockerare

  H1-receptorblockerare, H1-antagonist, läkemedel som blockerar H 1-receptorer (se H-receptorer) för histamin.
 9. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 10. receptor

  receptor, mottagare, term med bred biologisk och medicinsk betydelse som åsyftar dels enskilda celler eller grupper av celler, dels speciella molekyler på cellers yta eller i deras inre, vilkas uppgift är att fånga upp och överföra signaler, antingen utifrån (exteroceptorer) eller från kroppens inre (interoceptorer).