1. Ola Rapace

  Rapace, Ola, född Norell 1971, skådespelare och musiker.

 2. Darth Vader

  Darth Vader, egentligen Anakin Skywalker, rollgestalt i George Lucas science fiction-filmserie ”Star Wars” (1977–2005).
 3. orexin

  orexin, hypokretin, neuropeptider som bildas i hjärnans hypotalamus samt i vissa celler i tunntarmens slemhinna.
 4. Cristina Fernández de Kirchner

  Fernández de Kirchner, Cristina, född Fernández 19 februari 1953, argentinsk politiker (peronist), 2007–15.

 5. Cozaar

  Cozaar ®, handelsnamn på losartan, ett läkemedel med blodtryckssänkande verkan, se angiotensin II-antagonister.
 6. ideomotorisk

  ideomotorisk, term som används om processer där en tanke eller föreställning omedvetet åtföljs av en muskelrörelse.
 7. losartan

  losartan, läkemedel som motverkar förhöjt blodtryck genom att blockera blodkärlens receptorer för angiotensin  II, som är kroppens kraftigast blodtryckshöjande hormon, se angiotensin II-antagonister.
 8. agutiprotein

  agutiprotein, signalprotein som stimulerar bildningen av feomelanin, den gulröda formen av melanin, och därigenom inverkar på pälsfärgen hos agutier och flera andra djurarter.
 9. Budd Boetticher

  Boetticher, Oscar ( Budd), 1916–2001, amerikansk filmregissör.
 10. bettavstödning

  bettavstödning, odontologisk term som anger hur över- och underkäkens tänder passar ihop och balanserar underkäken då man biter ihop.