1. agutirelaterat protein

  agutirelaterat protein, AgRP, signalprotein som har stor strukturell likhet med agutiprotein och som verkar främst som antagonist till melanocytstimulerande hormon (alfa-MSH) vid melanokortinreceptor 4 (MC4) på nervceller i hjärnans hypotalamus.
 2. Simon Vouet

  Vouet, Simon, 1590–1649, fransk konstnär.
 3. cannabis

  cannabis, cannabispreparat, samlingsnamn för de beredningar som utvinns ur indisk hampa (Cannabis sativa subspecies indica).

 4. hypertoni

  hypertoni, hypertension, benämning på förhöjt blodtryck, varvid man i regel menar trycket i kroppskretsloppet (stora kretsloppet).
 5. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 6. pulmonell hypertension

  pulmonell hypertension, pulmonell arteriell hypertension, PAH, förhöjt blodtryck i lilla kretsloppet, lungkretsloppet (jämför blodomlopp).

 7. hjärtsvikt

  hjärtsvikt, hjärtinkompensation, hjärtinsufficiens, sjukdomstillstånd som beror på att hjärtats förmåga att pumpa blod är nedsatt.
 8. tänder

  tänder, hos ryggradsdjur inklusive människa organ i munhålan vilka används för att fånga byten och/eller för att sönderdela föda, ibland även för försvar.