1. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 2. O-antigen

  O-antigen, substanser i gramnegativa bakteriers cellväggar som ger upphov till bildning av antikroppar.
 3. H-antigen

  H-antigen, beteckning för substanser i bakteriers rörelseorgan (cilier eller flageller), som ger upphov till antikroppar.
 4. prostataspecifikt antigen

  prostataspecifikt antigen , PSA, protein i sekret från prostata.
 5. antigenskifte

  antigenskifte, kraftig förändring av ytegenskaper hos sjukdomsalstrande mikroorganismer vilken har till följd att tidigare förvärvad immunitet hos värden inte längre ger skydd.
 6. ant

  ant, benämning inom klassisk arkitektur på den pilaster som avslutar en framskjutande sidomur, t.ex. i ett anttempel.
 7. antigen

  antige´n subst. ~en ~er ORDLED: anti-gen-en
  Svensk ordbok
 8. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 9. Au-antigen

  Au-antigen, Australia-antigen, detsamma som HBsAg, ett av de proteiner som hepatit B-virus består av.
 10. T-antigen

  T-antigen, ett antigen hos mänskliga röda blodkroppar.