1. T-antigen

  T-antigen, förkortning för tumörantigen.
 2. Sm-antigen

  Sm-antigen (efter Smith, namn på den patient hos vilken antikroppen mot Sm-antigenet först påvisades), protein som bildar komplex med ribonukleinsyra i cellkärnor hos människa.
 3. Ro-antigen

  Ro-antigen , ett komplex av små proteiner (peptider) och ribonukleinsyra som uppträder i människans celler i bl.a. ribosomer och mot vilket antikroppar kan bildas.
 4. Australia-antigen

  Australia-antigen, detsamma som HBsAg, ett av de proteiner som hepatit B-virus består av.
 5. karcinoembryonalt antigen

  karcinoembryonalt antigen, CEA, ett glykoprotein utan känd biologisk funktion som förekommer i vissa embryonala vävnader.
 6. Forssman-antigen

  Forssman-antigen, en glykolipid som är snarlik blodgruppssubstanserna inom ABO- och P-systemen; upptäckt av John Forssman.
 7. näringspyramid

  näringspyramid, figur eller tänkt förhållande som återger proportionerna (biomassan, individantal eller energi) mellan de olika näringsnivåerna ( trofinivåerna) i en näringskedja.
 8. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 9. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 10. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.