1. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 2. antikens kultur och samhällsliv

  antikens kultur och samhällsliv, universitetsämne i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala.
 3. antikens sju underverk

  antikens sju underverk, modernt uttryck för det hellenistiska världens sju underverk.
 4. antik idrott

  antik idrott, den idrott som utövades i det antika Grekland och Rom.
 5. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 6. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 7. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 8. Hades

  Hades (grekiska Hadēs), i grekisk myt son till Kronos och Rea, bror till Zeus och Poseidon och härskare över underjorden tillsammans med sin maka Persefone.
 9. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 10. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.