1. Reallexikon für Antike und Christentum

  Reallexikon für Antike und Christentum, tyskspråkigt speciallexikon för mötet mellan antiken och kristendomen.
 2. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 3. kolonialism

  kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium.
 4. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 5. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 6. Caesar

  Caesar kallas en romersk fältherre och diktator som levde århundradet före Kristi födelse.
 7. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 8. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 9. rabbin

  rabbin, titel på judisk församlingsanställd med uppgift att vara halakha-expert, rättskipare och förkunnare, ibland även ledare för en religiös skola (yeshiva).

 10. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.