1. synagoga

    synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

  2. sabbat

    sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
  3. Den gudomliga komedin

    Den gudomliga komedin, Divina Commedia, den florentinske författaren Dante Alighieris främsta verk, fullbordat omkring 1320.

  4. Nicolaus Copernicus

    Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
  5. filosofi

    filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
  6. humanism

    humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
  7. determinism

    determinism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor.
  8. ontologi

    ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.
  9. Caesar

    Caesar kallas en romersk fältherre och diktator som levde århundradet före Kristi födelse.
  10. Leptis Magna

    Leptis Magna, Lepcis Magna, antik stad i Tripolis i nuvarande Libyen, grundad som en fenicisk handelskoloni ( Lgqi eller Lpqi) under 500-talet f.Kr.