1. stadsstat

  stadsstat, stad som med sitt omgivande territorium utgör en självständig stat.
 2. Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci (egentligen Lionardo da Vinci), född troligen 15 april 1452 i Anchiano vid Vinci i Toscana, död 2 maj 1519 i Amboise i Frankrike, italiensk konstnär, arkitekt, uppfinnare och naturforskare, genom sin mångsidighet en av konst- och vetenskapshistoriens största gestalter.

 3. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.
 4. klass

  klass, samhällsvetenskaplig term som används vid indelning enligt ekonomiska och sociala kriterier.
 5. Prometheus

  Prometheus, i grekisk mytologi en titan som av lera skapade människorna, son till Iapetos och Klymene.
 6. republik

  republik är ett styrelsesätt där den person som har den högsta makten väljs av folket och inte ärver sin position (som i en monarki).

 7. grekisk litteratur och teater

  grekisk litteratur och teater definieras här som grekernas litteratur och teater under antiken; för senare perioder, se Grekland (Litteratur, drama och teater).
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 10. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.