1. klass

  klass, samhällsvetenskaplig term som används vid indelning enligt ekonomiska och sociala kriterier.
 2. reinkarnation

  reinkarnation, metempsykos, transmigration, själavandring, återfödelse, tron att själen efter döden tar gestalt i en ny kropp alltefter gärningarna i ett tidigare liv.
 3. bly

  bly är en blågrå metall.

 4. Leptis Magna

  Leptis Magna, Lepcis Magna, antik stad i Tripolis i nuvarande Libyen, grundad som en fenicisk handelskoloni ( Lgqi eller Lpqi) under 500-talet f.Kr.
 5. retorik

  retorik betyder vältalighet och handlar om konsten att tala väl.
 6. olympiska spelen

  olympiska spelen, OS, internationella idrottstävlingar med antik förebild som sedan 1896 (sommarspelen) och sedan 1924 (vinterspelen) arrangeras vart fjärde år, en olympiads mellanrum, i olika städer i världen.

 7. kompass

  kompass (italienska compasso ’kompass’, egentligen ’cirkel’, ’passare’, av compassare ’stega’, ’avmäta’, ’mäta med passare’, av latin passus ’steg’), instrument som bland annat används för att bestämma rörelseriktning eller bäring till föremål på jordytan.

 8. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 9. heliocentrisk världsbild

  heliocentrisk världsbild innebär att jorden och övriga himlakroppar tänks röra sig kring solen, vilken uppfattas som universums orörliga medelpunkt.
 10. myt

  myt är en religiös berättelse som förklarar varför världen ser ut som den gör.