1. segerpalm

  se`gerpalm subst. ~en ~er ORDLED: seger--palm-en
  Svensk ordbok
 2. nyhumanism

  ny`humanism subst. ~en ORDLED: ny--hum-an-ism-en
  Svensk ordbok
 3. kvalitetsauktion

  kvalite`tsauktion subst. ~en ~er ORDLED: kval-itets--aukt-ion-en
  Svensk ordbok
 4. novantik

  novanti´k adj. ~t ORDLED: nov-antik
  Svensk ordbok
 5. äggstav

  ägg`stav subst. ~en ~ar ORDLED: ägg--stav-en
  Svensk ordbok
 6. bukig

  bu`kig adj. ~t ORDLED: buk-ig
  Svensk ordbok
 7. blomstringstid

  blomstringstid [blåm`- el. blom`-] subst. ~en ~er ORDLED: blomstr-ings--tid-en
  Svensk ordbok
 8. obol

  obol [åbå´l] subst. ~en ~er ORDLED: obol-en
  Svensk ordbok
 9. persisk

  pers´isk adj. ~t ORDLED: pers-isk
  Svensk ordbok
 10. stålblank

  stå`lblank adj. ~t ORDLED: stål--blank
  Svensk ordbok