1. kolofonium

  kolofonium [-få´n-] subst. kolofoniet ORDLED: kolofoni-et
  Svensk ordbok
 2. kabinettsskåp

  kabinett`sskåp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kab-in-etts--skåp-et
  Svensk ordbok
 3. antikvärde

  anti`kvärde subst. ~t ORDLED: antik--värd-et
  Svensk ordbok
 4. orkestik

  orkestik [-kesti´k] subst. ~en ORDLED: ork-est-ik-en
  Svensk ordbok
 5. fallos

  fall´os subst. ~en ~ar ORDLED: fallos-en
  Svensk ordbok
 6. pansarskjorta

  pan`sarskjorta subst. ~n pansarskjortor ORDLED: pans-ar--skjort-an
  Svensk ordbok
 7. guldsnitt

  gul`dsnitt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: guld--snitt-et
  Svensk ordbok
 8. hetär

  hetä´r subst. ~en ~er ORDLED: het-är-en
  Svensk ordbok
 9. praktverk

  prak`tverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: prakt--verk-et
  Svensk ordbok
 10. spondé

  spondé subst. ~n ~er ORDLED: spond-én
  Svensk ordbok