1. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning till det teologiska bruket, de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare.
 2. Meleagros

  Meleagros, grekisk diktare från Gadara vid floden Yarmuk i nuvarande Palestina, verksam omkring 100 f.Kr.
 3. Zaynab Fawwas

  Fawwas, Zaynab, 1846–1914, libanesisk-egyptisk författare, en av de tidigaste förkämparna för kvinnosaken i arabvärlden.
 4. Heidi Hartmann

  Hartmann, Heidi, född 1945, amerikansk ekonom och kvinnoforskare.
 5. Sonja Svensson

  Svensson, Sonja, född Gustavsson 1943, litteraturforskare, docent 1992, chef för Svenska barnboksinstitutet 1983–2005.
 6. Yaleskolan

  Yaleskolan , benämning på en grupp litteraturforskare med anknytning till Yale University i USA och associerade med dekonstruktionen.
 7. Herman Bjursten

  Bjursten, Herman, 1825–66, författare och skolman.
 8. Wolfgang Weyrauch

  Weyrauch, Wolfgang, 1907–80, tysk (västtysk) författare.
 9. Anton Diabelli

  Diabelli, Anton, 1781–1858, österrikisk musikförläggare och tonsättare.
 10. Francis Turner Palgrave

  Palgrave, Francis Turner, 1824–97, brittisk författare.