1. anträffbar

  an`träffbar adj. ~t ORDLED: an--träff-bar
  Svensk ordbok
 2. försvinnande

  2försvinn´ande subst. ~t ~n ORDLED: för-svinn-and-et
  Svensk ordbok
 3. bakjour

  ba`kjour subst. ~en ~er ORDLED: bak--jour-en
  Svensk ordbok
 4. oanträffbar

  o`anträffbar adj. ~t ORDLED: o--an-träff-bar
  Svensk ordbok
 5. telefontid

  telefontid [-få`n-] subst. ~en ~er ORDLED: tele-fon--tid-en
  Svensk ordbok
 6. obefintlig

  o`befintlig adj. ~t ORDLED: o--be-fint-lig
  Svensk ordbok
 7. träffas

  träff`as verb träffades träffats ORDLED: träff-as SUBST.: träff (till 1)
  Svensk ordbok