1. antrakinon

  antrakinon, C 14H 8O 2, färglöst till gulaktigt kristallint ämne med hög smältpunkt (285 °C).
 2. antrakinonderivat

  antrakinonderivat, grupp växtglykosider som stimulerar muskelcellerna i tjocktarmens vägg.
 3. väteperoxid

  väteperoxid, äldre namn vätesuperoxid, H 2O 2, en färglös vätska med fryspunkt −0,43 °C, kokpunkt 150,2 °C och densitet 1,4425 g/cm 3 vid 25 °C.
 4. giftiga växter

  giftiga växter, växter som på grund av sitt kemiska innehåll kan orsaka andra levande organismer, inklusive människa, mer eller mindre allvarlig skada vid t.ex. förtäring och hudkontakt.
 5. grästrädsväxter

  grästrädsväxter, Xanthorrhoeaceae, familj enhjärtbladiga växter med cirka 1 000 arter.
 6. antracen

  antracen, C 14H 10, polycykliskt aromatiskt kolväte som förekommer i stenkolstjära och isoleras ur denna genom fraktionerad destillation.
 7. krapprot

  krapprot, jordstammen av växtarten krapp och vissa andra arter i familjen mårväxter.
 8. butadien

  butadien, 1,3-butadien,
  CH2=CH–CH=CH2, färglös, brännbar gas, som förvätskas vid −4,5 °C.