1. fysisk antropologi

  fysisk antropologi, det biologiska studiet av människan i hennes naturliga och sociala miljö.
 2. biomekanik

  biomekanik, studier av jämvikt och rörelser hos levande organismer, oftast människokroppen.
 3. undernäring

  undernäring, tillstånd som uppkommer då kroppens behov av energi och näringsämnen inte täckts under längre tid.
 4. antropometri

  antropometri, kroppsmätning, läran om människokroppens måttförhållanden.
 5. fingeravtryck

  fingeravtryck, stämpelliknande avtryck av fingerblommans papillarlinjemönster.

 6. Alphonse Bertillon

  Bertillon, Alphonse, 1853–1914, fransk kriminalist, från 1880 chef för identifieringsbyrån vid polisprefekturen i Paris.
 7. näringsstatus

  näringsstatus, nutritionsstatus, en persons näringstillstånd.