1. sjögurkor

  sjögurkor, Holothuroidea, klass tagghudingar med ca 1 150 nutida arter i alla hav, varav totalt 19 i svenska vatten; omkring tio är vanliga vid svenska västkusten.

 2. papillomvirus

  papillomvirus, vårtvirus, grupp virus i familjen papovavirus.

 3. analöppning

  analöppning är detsamma som anus.
 4. anala stadiet

  anala stadiet, analstadiet, enligt psykoanalysen den andra fasen, omkring 2 års ålder, i barnets psykosexuella utveckling då intresset koncentreras till anus och avföring.
 5. Coelenterata

  Coelenterata , tvåskiktsdjur, kavitetsdjur, tidigare använt sammanfattande namn på de lägre och enklare organiserade stammarna bland de flercelliga djuren.
 6. bäcken

  bäcken, pelvis, benämning som omfattar dels ett område av skelettet, dels en region av bålen.
 7. perineum

  perineum, mellangården, anatomisk term för området mellan anus och könsorganen, se bäcken.
 8. mårddjur

  mårddjur, Mustelidae, familj rovdjur som har nästan världsvid utbredning, omfattar knappt 70 arter och delas in i underfamiljerna grävlingar, skunkar, uttrar och Mustelinae (övriga mårddjur).
 9. urinvägsinfektion

  urinvägsinfektion, sjukdom (inflammation) där en signifikant mängd bakterier (vanligen definierad som minst 100 000 per milliliter urin) kan odlas fram från urinen.
 10. torsion

  torsion, process i embryot hos snäckor genom vilken inälvssäcken vrids 180°, så att den ursprungligen baktill belägna mantelhålan med gälar och anus kommer att ligga framtill, direkt ovanför huvudet.