1. anorektal

  anorektal, som har med nedersta delen av ändtarmen att göra.
 2. proktoskopi

  proktoskopi, endoskopisk undersökning av nedre delen av ändtarmen via ändtarmsöppningen.
 3. anuli

  anuli, ringformade profiler under echinus på ett doriskt kapitäl, oftast tre till antalet.
 4. praeter

  praeter, medicinsk term med betydelsen ”vid sidan om”, t.ex. anus praeternaturalis, en icke normal ändtarmsöppning som är operativt anlagd på annan plats på kroppsytan än där den finns normalt.
 5. Fissurellidae

  Fissurellidae, det vetenskapliga namnet på en familj framgälade snäckor med i Sverige tre arter, som alla lever på hårdbottnar i havet längs västkusten.
 6. proktalgi

  proktalgi, smärta i ändtarm eller ändtarmsöppning (anus).
 7. granuloma anulare

  granuloma anulare, en tämligen vanlig hudsjukdom.
 8. sanddollar

  sanddollar, arter irreguljära sjöborrar i ordningen Clypeastroidea.
 9. dipleurulalarv

  dipleurulalarv, tidigt larvstadium hos tagghudingar.
 10. irreguljära sjöborrar

  irreguljära sjöborrar, sammanfattande namn på några grupper sjöborrar som sekundärt har utvecklat en viss bilateralsymmetri i kroppsformen och som övergått till grävande levnadssätt.