1. aortaklaffar

  aortaklaffar, tre halvmånformiga, fickliknande bildningar i aorta direkt ovanför avgången från vänster hjärtkammare.
 2. bukaorta

  bukaorta, aorta abdominalis , den del av aorta (stora kroppspulsådern) som befinner sig nedanför mellangärdet.
 3. nodulus

  nodulus, inom medicinen benämning på en liten normal eller sjuklig utbuktning eller ojämnhet. Noduli Arantii (efter den italienske läkaren J.C. Aranzi ( Arantius), 1530–89), små förtjockningar på aortas och lungartärens klaffar.
 4. ascendens

  ascendens, anatomisk term: uppåtstigande, uppåtgående; används i benämningar på organ eller organdelar, t.ex. aorta ascendens, colon ascendens, den uppåtstigande delen av aorta respektive tjocktarmen.
 5. aortografi

  aortografi, radiologisk metod att avbilda aorta med röntgenkontrastmedel.
 6. kranskärlsröntgen

  kranskärlsröntgen, koronarangiografi, radiologisk undersökning (röntgen) av hjärtats artärer (kranskärlen).
 7. fickklaffar

  fickklaffar, klaffar mellan hjärtats vänstra kammare och aorta och mellan höger kammare och lungartären.
 8. hjärta

  hjärta, cor, en muskeldriven pump som driver blod eller hemolymfa genom kroppens cirkulationssystem.
 9. valvula

  valvula, liten klaff, anatomisk benämning på de enskilda, halvmånformiga klaffdelarna i hjärtats aorta- och pulmonalisklaffar samt på motsvarande i vener och lymfkärl.
 10. mediastinum

  mediastinum, bindvävsfyllt spaltrum mitt i brösthålan, innehållande bl.a. hjärtat, aorta, luftstrupen och matstrupen.