1. retroperitoneal

  retroperitoneal, anatomisk term: belägen bakom bukhinnan, t.ex. retroperitonealrum, utrymmet djupt inne i bukhålan bakom bukhinnan, där bl.a. njurarna, urinledarna, aorta och nedre hålvenen är belägna.
 2. lever

  lever, hepar, organ hos ryggradsdjur, inklusive människan, som bildas som en förgrenad utbuktning från mag–tarmkanalen och som har ett stort antal funktioner och en dominerande roll i kroppens ämnesomsättning.
 3. aortabågen

  aortabågen, arcus aortae, den bågformigt böjda del av aorta som befinner sig mellan den uppåtstigande och den nedåtgående delen av aorta.
 4. blodkärl

  blodkärl kallas de rör som blodet flyter i.
 5. sadelembolus

  sadelembolus, blodpropp (embolus) som transporterats med blodströmmen och fastnat ”ridande” över förgreningsstället av ett blodkärl.
 6. perifer

  perifer, belägen i periferin; oväsentlig.
 7. aortakoarktation

  aortakoarktation, coarctatio aortae, medfödd förträngning av aorta, vanligen belägen strax under aortabågen.
 8. transposition

  transposition, omkastat läge av kroppens inre organ.
 9. vänsterkammarhypertrofi

  vänsterkammarhypertrofi, ökning av muskelmassan i hjärtats vänstra kammare beroende på långvarig överbelastning.
 10. Zuckerkandls organ

  Zuckerkandls organ, grupper av kromaffina celler (se kromaffinitet) som hos foster, barn och däggdjursungar förekommer i eller invid sympatiska ganglier nära aorta.