1. apatit

  apatit, mineral med mycket växlande färg (grön, blå, violett, brun, röd eller färglös) men vars streck (pulverfärg) är vitt.
 2. apati

  apati, en aspekt av stoikernas vishetsideal som innebär frihet från passioner, dvs. inte från känslor i allmänhet utan bara från sådana som stoikerna ansåg vara oförnuftiga och onaturliga.
 3. apati

  apati är en känsla av att inget är roligt längre.
 4. apatogen

  apatogen, icke sjukdomsframkallande (icke patogen), vanligen om mikroorganismer som är harmlösa och under normala omständigheter inte orsakar sjukdom.
 5. apati

  apati politisk apati, likgiltighet för politiskt deltagande.
 6. Apatura

  Apatura, det vetenskapliga namnet på släktet skimmerfjärilar.
 7. apatitjärnmalm

  apatitjärnmalm, malm med i regel hög järn- och fosforhalt (mer än 60 % järn, 1–5 % fosfor).
 8. apatrid

  apatrid, person utan medborgarskap och därigenom utan ett lands beskydd.
 9. apatourierna

  apatourierna, religiös fest i det antika Grekland.
 10. Apatity

  Apatity, stad i nordvästra Ryska federationen; för belägenhet se landskarta Ryska federationen.